Browsing: Нийтлэл

Wall Street, компаниудын орлогын тайланд ихээхэн анхаарал хандуулаад байна. Гэхдээ компаниуд орлогын тайлангаа ихэвчлэн нягтлан бодох аргаар эсвэл залилангийн аргаар…