Бид нарыг дэмжиж байгаа танд Баярлалаа

FxEduMon.com нь одоогоор өөрөө өөрийгөө санхүүжүүлэх ямар нэгэн орлогын эх үүсвэргүй бөгөөд 100% -ийн хөрөнгө оруулалтаар үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Бид энэ төслийг цаашид удаан тогтвортой үйл ажиллагаагаа явуулаасай гэж хүсэж байна. Ингэснээр олон Монгол залуус дэлхийн эдийн засаг, бизнесүүдийн хувьцаа, форекскрипто зах зээлийн талаар мэдээ мэдээлэл, боловсрол шинэ технологиудын нээлтийн талаар нийтлэл гэх зэрэг мэдээллийг эх хэл дээрээ шуурхай олж авах боломж бүрдэх юм.

Мөн бидний төсөл эрх оноос дотоодын хөрөнгийн зах зээлийн талаар мэдээ мэдээлэл, нийтлэл хүргэж байхаар ажиллаж байна. Хэрэв та энэ тал дээр хамтан ажиллахыг хүсэж байгаа бол бид нартай холбоо бариарай. ХОЛБОО БАРИХ

Хэрэв та бидний үйл ажиллагааг сайн дураараа дэмжих сонирхолтой байвал доорх 2 аргаар бид нарт хандив өгөх боломжтой.

Хандив Өгөх

PayPal эсвэл Олон Улсын карт

Энэ аргаар та хандиваа сар бүр тогтмол өгч байх боломжтой хэрэв та (Make this a monthly donation) гэсэн сонголтыг хийх юм бол.

QR Pay (Дотоод)