Browsing: Крипто дүн шинжилгээ

Сальвадор 200 биткоиноо худалдаж авсан бөгөөд цаашид худалдаж авах болно.
Тус улсын Ерөнхийлөгч Найиб Букеле Даваа гарагт 200 ширхэг худалдаж авсан бөгөөд илүү их худалдан авалт хийхээр төлөвлөж байгаагаа батлав.